Under de senaste åren har forskare undersökt effekterna som stress har på våra celler.
Deprimerade och stressade människor har en kortare livslängd, alltså får vi svaret på hur negativa känslor påverkar vårt medvetande genom epigenetiska mekanismer. Ibland kan det ta år av psykisk stress, ibland är det en olycklig barndom som orsakar ohälsa.
Epigenetik verkar på DNA-sekvensen och bestämmer vilka gener som slås på eller av: i en viss celltyp, i olika sjukdomstillstånd eller som svar på en fysiologisk eller till och med psykologisk stimulans. Studien ägnar särskild uppmärksamhet åt hur känslor påverkar hälsan.

Ingrid Fredriksson PhD, är en svensk författare med 23 böcker på svenska och engelska, vetenskapliga artiklar och en avhandling m medvetande och epigenetik. Hon har också studerat folkhälsa,
något som denna bok är avgörande för.
"When we do not listen to our soul, the body begins to speak"
Kan köpas hos: Adlibris och Bokus till ett lågt pris.