Bara vanligt vatten

I boken H2O Bara vanligt vatten pekar Ingrid Fredriksson på vattnets förutsättning för allt liv.

Om inte vatten hade sina unika egenskaper skulle liv inte uppstått och livet inte finnas. Likaså är det med ett flertal andra naturkonstanter.

Vore de inte precis som de är skulle livet aldrig ha uppstått. Om den elektromagnetiska kraften inte vore exakt 10^36 gånger starkare än tyngdkraften till exempel: Vore den ett par nollor mindre skulle endast ett kortlivat universum finnas till, vore den ett par nollor större skulle inga stjärnor kunna bildas.

Köp från
Bokus
Adlibris,
siljansmasar.com

http://www.bokus.com/bok/9789197898850/h2o-bara-vanligt-vatten/
http://www.adlibris.com/se/e-bok/h2o-bara-vanligt-vatten-9789186799359
http://www.siljansmasar.com/product/ingrid-fredriksson---h2o-bara-vanligt-vatten