Att inte veta är frustrerande!

Genom sina fenomenografiska studier av upplevelser i väntan på vård fann Ingrid Fredriksson att vi människor behöver känna att vi har kontroll. Att få ett fastställt datum för en operation gör att väntetiden går så mycket lättare.

Boken tar också upp några av vår tids stora gissel, utbrändhet och allergier. Den innehåller en mängd illustrationer och är trots sitt allvarliga budskap och sakliga innehåll en både lättsam, fängslande och intresseväckande läsning..

http://www.adlibris.com/se/sok?q=Ingrid+Fredriksson&pn=2&ps=10

Köp boken på Adlibris
Köp boken på Amazon
Köp boken på Bokus